Gawin ito at kumpol kumpol na lalapit ang suwerte sayo

Kung nais nating lalapit sa atin ang suwerte walang humpay marami ang pampasuwerte na maaaring gawin, Isa na dito  ang aking ituturo ngayon.

Sa araw ng martes o kaya ay biyernes, kumuha ng tanglad, gupit gupit mo ito at ilagay sa isang malinis na garapon lagyan ito ng tatlong kutsara ng honey, isang kurot ng cinnamon powder at isang kurot ng asin, pagkatapos hawakan mo ang garapon humarap sa silangan at hilingin ang lahat ng kahilingan ng walang gamit na salitang sana.

Takpan ito ng mabuti pagkatapos humiling at ilagay sa inyong altar kya sa front door sa sa inyong cash register at ang suwerte ay dadagsa sa iyo lalo na samahan munang buong sikap at pananalig