Gabay, Pangkalahatang Pampasuwerte

Kumuha ng balahibo ng manok o ng  ibon dapat ay kulay yellow  dahon ng laurel perang papel kahit magkano  at pulang tela kaya naman ang plastic tulad ziplock.

Kuhanin ang perang papel,budbudran ng kaunting cinnamon kung meron kayo,kung wala ay okay lang saka mo ito ilagay sa plastic o sa  pulang tela, Kuhanin ang dahon hawakan sa kanang kamay saka mo ibulong dito ang inyong mga kahilingan take note po kapag bumangit ng hiling wag na wag gumamit ng salitang sana dapat tulungan mo ako  na mas dadami ang aking kita at costumer basta lahat ng hiling walang sana. Pagkatapos ay isama Ito sa pera doon sa plastic o sa pulang tela saka po ninyo ilagay dito ang isang balahibo ng kulay dilaw.kung ziplock ang gamit ninyo ay izip ninyo, kung pulang tela naman ay tahiiin ang gilid ng pulang tela na pinaglagyan nito.

Pagkatapos ay painitan Ito sa labas sa loob ng isang oras

Gawin po ninyo Ito ng martes o biyernes ng 6 to 8:30 ng umaga ilagay ito sa inyong cash register kung kayo ay may negosyo at para naman sa nagtratrabaho ay ilagay Ito sa inyong bag o wallet

Tandaan Ito po ay gabay lamang na dapat laging sasamahan sikap at panalangin