February 27 full moon ilagay sa bintana

Gagawin mo ito sa lugar kung saan dapat ay nasisingan kayo ng buwan.Kumuha po ng dilaw na kandila kahit anung sukat pitong barya na ginto o gold sa may bintana kung saan nakikita mo ang sinag ng araw ay itulos mo ang kandila at ilagay mo sa palibot ang pitong barya. Bago gamitin ang barya ay linisin muna ito ng tubig na may asin. Pagkatapos ay umasal ka ng panalangin. Pagkatapos ay sindihan ang kandila ay usalin mo lahat ng iyong mga kahilingan lahat lahat po ng hiling ninyo na nais mong maganap sa iyong buhay wag pong gumamit ng salitang sana.

Pagkatapos manalangin ay hayaan mong maupos ang kandila pagnaupos ay kuhanin ang barya ilagay ito sa isang garapon samahan mo ng isang laurel at tatlong star Anis at ilagay sa altar, sa ilalim ng tulogan o kaya naman ay sa inyong front door