DRY NA BUHOK: PAANO ALAGAAN?

Kailangan mo bang magsuklay ng mas maraming beses o bawasan ang beses ng iyong pagsusuklay? Sa Isang daang libong hair follicles sa iyong ulo, mahalagang mahalagang magkaroon ng kalaman tungkol sa payong pangangalaga ng iyong buhok, upang mapanatili itong makintab at malusog.

Ang iyong balat at Iyong buhok

Minsan, Ang tipo ng balat na mayroon ka ay nakakaapekto sa tipo ng iyong buhok. Kung ikaw ay may tuyong balat, Maaring ikaw ay mayroon ding tuyong buhok. Gaya rin kung ikaw ay mayroong oily na buhok.

Kahit nakaparaming produkto ang mayroon sa tindahan upang matulungan ang mga kabataan na alagaan ang kanilang buhok at balat, marami sa mga ito ay mas nakasasama lamang kaysa nakabubuti. Tignan natin ang mga dahilan at solution sa pagkakaroon ng tuyo at oily na buhok.

Payo para sa may mga tuyong buhok

Hindi ito magandang tignan at parang “crunchy” hawakan. Maraming dahilan sa pagkakaroon ng tuyong buhok, maaring Namana mo ito, sa mga produktong iyong ginagamit o kaya ay hindi aktibo ang iyong oil glands. Kung ikaw naman ay may roong tuyong buhok dahil sa iyong tuyong balat, huwag hugasan ang iyong buhok araw-araw, maaring kada dalawa o tatlong araw ang paghuhugas mo sa iyong buhok.

Tignan ang mga shampoo at conditioner na iyong ginagamit dahil baka ito ang dahilan ng iyong tuyong buhok. Humanap ng mga produktong may nakalagay ng hydrating at moisturizing.

Siguraduhing bawasan ang pag gamit ng mga heat at kemikal sa iyong buhok lalo na kung ikaw ay may tuyong buhok.

Kahit pa sikat ang flat at curling irons,maari silang magbigay ng matinding kasiraan sa iyong buhok. Kahit pa ang mga hair dryers. Ang pag babawas ng paggamit sa mga ito o kahit pa pag babawas ng init sa paggamit nito ay malaking tulong para sa iyong buhok.

Kung hindi ka sigurado kung anong mga bagay ang makakasira sa iyong buhok, isipin mo ang iyong buhok gaya ng pagiisip mo sa iyong balat. Iinitin mo ba ng sobra ang iyong muka?  Syempre hinde!

Ang mga matatapang na chemical sa mga pangkulay ng buhok,permanets at sa pagpaparelax ay nagtatanggal ng mga mantikang kailangan ng ating buhok. Ang ibang pang kukay ng buhok naman ay naglalaman ng mas kakaunting chemikal na makakaksia sa iyong buhok kumpara sa iba. Tignn kung mayroong bleach at peroxides dahil nakaka dry ito ng buhok at dahilan upang magkaron tayo ng split ends.

At saka, magingat sa mga nakakasamang sikat ng araw dahil maari itong maging dahilan ng pag dadry ng iyong buhok. Ang pinakamadaling solusyon sito ay ang pag papayong, at pag susumbrero.

Maari moring protektahan ang iyong buhok sa pamamamagitan ng pagsusuot ng swim cap kapag ikaw ay lumalangoy. Ang iba pang paraan ay ang pag sasaturate ng iyong buhok gamit ang conditioner Bago pumunta sa dagat o pool. kung ikaw ay mag lalangoy sa pool na maraming chlorine, hugasan ang iyong buhok ng tubig tabang pag katapos lumangoy. Kung ikaw naman ay madalas lumangoy gumamit ng shampoo na naayon para sa pagtanggal ng chlorine sa buhok.

Maraming salamat sa inyong pagbabasa.