Dasal para sa mga May utang sayo at ayaw magbayad

Una po bago ito gawin ay tiyakin mo muna sa iyong sarili na mayroon kang isang daang porsyento dito. At may katiting na duda. Better not to try this dahil sa sayangin mo lamang ang iyong panahon at oras.

Gawin ito ng sunod-sunod ng pitong gabi kahit anong araw ay maaari kang mag-umpisa ngunit dapat ay walang laktaw sa pitong gabi.

Una ay umusal ng dasal patungkol sa may mga utang sayo. Yung galing sa puso mong dasal.

Saka isunod mong dasalin ang

Ama namin

Luwalhati sa ama

Sumasamplaya ako hangang sa ipako po lamang

Saka mo ito sabihin lahat ng taong maypapautang sa akin ay pupunta at mag babayad na sa kanilang pagkakautang.

Saka mo ito isunod na usalin ng tatlong beses

ET MEAR MATUSES DE SPIRITO SANCTO SANTA MARIA VERGENEM ET HOMO FACTUS EST DEI ET CETEROM MOOM SENACO, AMEN.

Muli samahan mo ng taimtim na dasal at panalangin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here