Dapat gawin upang maabot ang mga pangarap

Sabi nga nila, ang pangarap kung talagang nais mo itong maabot dapat ay may goal ka gung kilan mo dapat itong makamit o makuha. Dapat may dealine ka para rito. Upang ang pangarap na hindi ay hindi mananatiling pangarap lamang.

Isulat ang mga pangarap mo na nais mong mo makamit at maglagay ka ng taon o araw na dapat ay makuha muna ito. Sa ganitong paraan ay sasabayan mo ito ng sipag at tiya upang ito ay tuluyang makuha.

Kung ikaw ay may mga pangarap na nais mong makamtan, syempre hindi naman maaari ang tumunganga ka lamang dapat din sa bawat pangarap na iyong ninanais ay sasabayan natin ito ng ibayong pagsisikap dasal at tiwala sa sarili na kayang kaya mo itong makamtan.

 at pinakamahalaga sa pag kamit ng iyong mga pangarap ay ang pag simula at pag tapos ng lahat ng iyong plano. Subukan ang mag- umpisa sa  maliliit na paraan at dahan dahan. Dapat alam mo kung papaano mo pipigilan ang sarili mo ng pagtuunan ang hindi mahalagang bagay na hindi kabilang sa iyong mga pangarap natutong desiplinahin ang sarili at ipagpatuloy mo ang mga bagay na iyong naumpisan kahit paunti-unti upang tuluyan mong makuha ang mga minthiin sa iyong buhay

Laging isa isip ang determinasyon dito at ng maabot ang rurok ng iyong mga pangarap