Dapat ba tayong mabigay sa mga namamalimos makakatulong ba ito o lalo lamang silang maging tamad?

Dapat ba tayong magbigay sa namamalimos?

Kung bibigyan natin sila sila kaya ang nakikinabang?                            

Marami tayong nakikitang namamalimos kung saan- saan yung iba sumasampa pa sa jeep halos puro ng kabataan,may iba pa ngang dala dala pang ang mga bata. kung ito ba ay kapatid nila o ginagamit lamang nila ito upang masmadami ang magbigay sa kanila dahil sa awa.

Ang iba naman ay matatanda na dala dala rin ang sanggol,kung ito ba ay kanyang anak? walang nakakaalam. Ang tanung dapat ba natin silang bigyan? at kung tayo naman ay magbibigay sila naman kaya ang makikinabang nito?

Madami tayong naririnig na karamihan sa mga ganito ay may mga taong humawak sa kanila, at ginagamit lamang sila nito upang sila ay kumite ng pera ng ganon lamang kadali. At kung sila nga ang totoong nakikinabang ng mga limos na kanilang nakukuha at patuloy silang binibigyan,hindi naman kaya tinulungan lamang natin sila na maging tamad?

Hindi naman masama na magbigay na kaunti tulong, ngunit dapat din muna nating alamin kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama lang lalo para sa kanila. Lalo na kung ginagamit nila ang mga sanggol para dito. Kung talagang nais nating tumulong ay bigyan nalamang natin sila ng pagkain tulad ng tinapay.

Maaari din natin sila dalhin o ipagalam sa DSWD upang mas mabigyan sila ng pansin Lalo na ang sanggol na kanila dala-dala doon ay mas mabibigyan sila ng sapat ng pagkain mapapaaral at matuturuan ng mga wastong kaalaman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here