DAHON NG LAUREL

Simula ng matuklasan ang tao ang the arts and science of cooking ang laurel  ang pangunahing  ginagamit sa sangkap. Kaya ang pagkain na may laurel ayon sa alamat ay lihim na bumaba sa lupa ang mga anghel sa langit  upang samyin o amuyin ang mabagong laurel na nasa pagkain.

    Dahil  dito sa nasabing alamat ang laurel ay kinilalang may divine magic kaya ang mga tao , ay naiganyo na maglagay din ng laurel sa kanilang mga wallet dahil sa paniwalang  ang mga angels ay bibigyan sila ng mga suwerte’t magagandang kapalaran.

      Ayon din sa kanila ang pagkaroon ng laurel ay maglalayo sa kanila sa anumang klase ng sakit at magliligtas din sa kanila sa mga sakuna o aksidente.

        Totoo man o hindi ang paniwalang ito mula sa alamat , ang laurel ay may medicinal benefits.

      Laurel leaves , sa lutong pagkai ay nagpapaganda ng  digestive tract functions. They increase appetite, stimulate lazy stomachs and reduce aerophagia.

    Ito rin antiseptic, antifungal and antibacterial.

    Nagbibigay ginhawa chronic respiratory disorders (bronchitis, sinusitis) or in case of flu and colds. Inirerekomenda rin bilang  expectorant and antiviral properties.

   Mabisa ring  in treating symptoms due to exhaustion such as herpes and canker sores. It calms urinary tract and dental infections.

  Tumutulong din para labanan ang  anxiety, hypersensitivity and lack of self-esteem.

    Taglay din ng dahon ng laurel ang mga sumusunod:Calcium;  Iron;Magnesium;Phosphorus; Potassium;Sodium;Zinc;Copper;Manganese;Selenium;; Vitamin C;Thiamin;Riboflavin; at Niacin.

       Now you know what laurel can do to you, don’t forget to have lauel leaves on your kitchen and use laurel leaves for your on good. Good Luck!