No posts to display

Recent Posts

Dasal para sa mga May utang sayo at ayaw magbayad

0
Una po bago ito gawin ay tiyakin mo muna sa iyong sarili na mayroon kang isang daang porsyento dito. At may katiting...

Ibaon mo ito sa lupa ngayon unang full moon

0
Ngayon 28 ay unang full moon ng taong 2021 kaya naman isang pampasuwerte na naman ang ating maaaring subukan.

Paraan upang makabayad ang taong may utang sa inyo

0
May taong bang matagal na may utang sa inyo? at tila ibinaon nalang niya ito sa limot? Gusto mo bang siya ay...

Mabubuo pa ba ang Relasyong Nawasak na?

Marahil lahat naman ng gusto ng tao ay puwedeng mangyari lalo na kung ang aayusin niya ay ang samahan nila ng kanyang...

Paano kung Magkaiba ang Paniniwala Ninyo ni Labs

0
Kahit na ang buong mundo ngayon ay binabalot ng pangamba na ang Covid 19 ay wala ng katapusan, na layunin nitong lipulin...