Butil ng bigas makakamanghang swerte ang katumbas

Ang bigas ay isa sa pangunahing pagkaing kailangan natin sa pang-araw araw lalo na sa ating mga Filipino di tayo mabubuhay kung wala tayo nito.

Kaya kilala din ang bigas na makapagbibigay sa atin ng maraming swerte.

Kumuhan lamang ng 21 na butil na bigas dapat po ay buong buo ang mga butil na ito walang bitak. ilagay ito sa pulang tila samahan ng isang pirasong dahon ng laurel bago ilagay ang laurel ay humiling ka dito sa anumang nais mong mangyari. pagkatapos humiling ilagay ito sa tela kasama ng bigas saka mo ito tahiin, tiyakin na walang matapon ng buti sa mga bigas, pagnatahi na hawakan mo ito sa iyong kanang kamay humarap sa silangan at muling hilingin ang lahat ng iyong nais o kahilingan, saka mo ito ilagay sa bulsa kaya sa bag o wallet.

Gawin ito ng martes o kaya ay biyernes ng umaga alas 6;30 o kaya ay ala 8 ng umaga tiyakin na ikaw ay nakaharap sa silangan kapag ikaw ay gumagawa nito,

Samahan ng ibayong pagsisikap pagpupursigi pananalig at panalangin.