Bakit napakahalagang ng Asin?

Alam naman natin ang ang Asin ay isa sa pinakamakapangyarihang pantaboy ng mga negative energy at kamalasan, bukod dito anumang lutuin ay hindi magkakaroon ng lasa kapag walang asin.

Ngunit ang Asin din ang isang numero unong sangkap sa magica.

Maaari kang maglagay ng kaunting asin sa tubig na inyong ipapaligo upang lahat ng nakakabit ng mga negative energy ay makaalis nito, maaaring gawin ito ng tatlong beses kada linggo particular sa araw ng martes at biyernes.

Maglagay ng asin sa isang Crystal bowl o sa isang malinis na garapon ilagay sa likod ng front door at ang isa ay sa ilalim ng inyong kama ito ay mabisang pangharang sa mga negative energy na papasok sa ating tahanan at sa ilalim naman ng kama ay pantaboy sa masasamang energy at at bad espirit na maaaring magdulot ng kahulugan.

Nagsaboy o maglagay ng lalo na sa lugar na nakikita mong madalas na pinagmumulan ng kamalasan upang matanggal ang lahat ng negatibong enerhiya at kamalasan.