Bakit nagpaparamdam ang ating mga yumaong mahal sa buhay?

Maaring magparamdam ang mga yumaong mahal sa buhay dahil mayroon silang mensaheng maaring iparating.  Kadalasan, ang mga naiwang buhay na kamag-anak ang hindi mapalagay sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay.

Binabaliktad natin eh. Actually, sinasabi natin ‘yung spirit ang hindi mapalagay. In reality, tayo ‘yung hindi mapalagay,

Ito ay maaring dahil ang naiwang mga kamag-anak at kapamilya ay mayroong mga mensaheng hindi nasabi sa yumao. Nagpaparamdam ang kaluluwa ng mga yumao sa mga taong malapit sa kanila.

Dahil minsan may tamang timing kung kailan sila magpaparamdam, lalo na sa taong malapit na malapit sa kanila,

Maari rin  may nararamdaman ang mga naiwang kamag-anak at kapamilya ay dahil sila mismo ang hindi pa handang palayain ang kaluluwa ng namapayapa.

“Kapag ang tao ay namatay  at nagko-cross ng dimensions, ‘yung mga naiiwan dito, ‘yun ‘yung atat na atat, gustong makausap, samantalang pinoproseso ng kaluluwa ang sarili niya… Ang nangyayari nito, iniisip niya (spirit), nasaan ako, saan ako papunta, samantalang tayo, iniisip natin, wag ka muna umalis, kausapin mo ako,

Ito rin ang naging sanhi kung bakit madalas binibigyan ng isang taon ang mga kamag-anak at kapamilya para ipagluksa ang mga namatay .

Ngunit kung masyado na umanong matagal ang pagluluksa, mismong ang mga naiwang kamag-anak at kapamilya ang pumipigil sa kaluluwa para sumakabilang buhay.

“Pero kapag talagang sabihin mo matagal na, tapos pilit pa nating gusto na nandidito siya, ang nangyayari, tayo na mismo ang humihila sa kanya, kailangan na natin siya hayaan na nakapunta sa mundo na dapat niyang puntahan

Madali para sa mga kaluluwa na magparamdam sa pamamagitan ng mga amoy o kaya ilaw, dahil mahirap para sa kanila na muling magkatawang tao.

“Madali kasi sa spirit na kung ano ‘yung scent.

Para sa mga mahal na naiwan ng yumao dapat nating tanggapin at hayaan siya maglakbay na kanyang patutunguhan upang mas maging mapayaba at mabilis siyang makatawid papunta sa kabilang buhay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here