Ang wastong mga paraan upang maging matalino ang mga bata sa kanilang paglaki

Ang pagiging bata ay mahirap para sa ating mga anak kung hindi natin sila naga-guide at maturuan ng maayos, maapektuhan ang paglaki nila. Ang mga bata ay nakadepende sa ating nakakatanda sa kanila. Kung ano iyong tinuturo natin sa kanila ay iyon din susundin nila.

Ang utak ng mga bata ay parang isang blank tape, na dapat pang mag record upang magkaroon ng laman ang utak. Kaya dapat mag iingat tayo sa mga tinuturo natin sa kanila. Halimbawa kung tinuturuan natin sila ng hindi magagandang salita at hindi magandang asal. Kapag natuto ng magsalita ang mga bata at hindi magagandang salita ang lumalabas sa bibig nito at pangit pa ang ugali, masasabihan ito ng ibang tao na ” ganyan ka pinalaki ng mga magulang mo? hindi lang ang bata ang mapapahiya kundi tayo din mga magulang dahil masasabi ng mga tao na kung ano ang ugali ng mga bata ay ganoon din ang ugali ng magulang, ganoon lang kasimple.

Ayon sa mga dalubhasa at sa masusing obserbasyon ng mga ito, Ang mga sumusunod ay ang mga mabibisang paraan upang maging matalino ang mga anak natin paglaki nila.

Habang nilalagay natin sa crib ang baby ay dapat binabasahan natin sila ng libro kahit hindi nila maintindahan Ang mga salitang binibigkas natin.,kinakantahan at pinaramdam sa kanila ang ating pagmamahal sa kanila. At kapag malaki na sila at marunong umintindi o makakaintindi na dapat

kakausapin natin sila sa loob ng pamamahay natin bilang kaibigan, Hindi iyong kakausapin natin sila at uutusan lang. Kakausapin natin sila upang magiging comfortable silang makipag-usap sa ibang tao, Kung hindi natin gagawin iyon sa ating mga anak, may posibilidad na ang bata ay magiging abnormal sa paningin ng mga tao.

Kinakailangan ding makipaglaro tayo sa ating mga anak , dahil ayon sa mga scientists kapag kulang sa pansin ang isang sanggol o mga bata, hindi rin magrereact ang utak nito.At kailangan maiparamdam natin sa ating mga anak ang ating pagmamahal dahil Kung sensitive tayong mga nakakatanda, ay mas sensitive pa ang mga bata. Kapag maganda Ang mood nating mga magulang, maganda din ang mood ng ating mga anak. Kapag galit tayo, nag-aalala ang mga bata na baka pagalitan natin. Kapag may kasalanan ang isang bata dapat kausapin ito ng maayos, dahil kahit gaano pa ito kalikot na bata ay hindi nito nakakalimutan kung sino iyong mababait sa kanila at kung sino iyong Hindi.

Kapag nagbibigay naman ng mga laruan sa anak natin ay dapat iyong mumurahin lang,ngunit napakinabangan upang gumagana iyong mga utak nila, katulad Ng mga math toys,mga abcds at iba pang laruan na may matutunan Ang mga bata.

Turuang maging mahilig sa pagbabasa  mali-liit pa sila, dahil ang mga bata ay laging sumasang ayun sa mga nakakatanda sa kanila, kahit ano pa ang ituturo sa mga ito ay sinusunod nila. Kapag malaki na sila mula 10 years old ay may sariling utak na ito, matigas na ang ulo at hindi na mahilig makinig sa atin.

Hayaang maglaro sa ibang bata ang ating mga anak upang matuto silang makaramdam sa ibat-ibang pakiramdam ng isang tao. Hikayating mag eehersisyo ang mga bata upang maging healthy Ang lifestyle nila at magiging matalino pa ito, ito dahil nakakakuha ito ng mga ideas at nakakatulong pa itong madevelop ang brain cells nila. Hikayatin ding maging creative ang isang bata , siguro may mga bata may lahing talentado talaga. Subalit kapag ang isang bata ay gustong matuto, ito ay matututo talaga. Turuan natin silang sumali sa mga school activities, tulad ng musika, pagpepenta, at iba pa.

Hikayating maging mahilig sa pakikinig ng musika ang mga bata dahil nakakawala ang musika ng stress ng isang tao  at nakakatulong itong ma develop ng mabilis ang utak ng isang bata.

Ugaliing makita ng mga bata ang mga matitinong gawain, dahil kung ano iyong nakikita ng mga bata sa mga nakakatanda sa kanila ay iyon din ang susundin nila. Ugaliing magbasa ng mga libro,magsulat at makinig ng  music dahil gagayahin ka ng isang bata nang sa gayon maging matalino din ang isang bata.

Limitahan ang mga bata sa lahat ng mga gadgets katulad ng smart phones,televisions,computers, at tablet. Kapag nasubraan ang isang bata sa panunuod ng videos sa mga gadgets na iyon ay Hindi lang masisira ang paningin nito dahil sa radiation, kundi magkakaproblema din ito sa kalusugan at emotional problems.

Hayaan ninyo ang mga batang mababagot huwag silang piliting gawin ang hindi nila gustong gawin, kapag sila ay nababagot ibig sabihin nag matured na sila. Hayaan din natin silang maramdaman ang pagkabigo at sakit. Halimbawa nahulog sa isang baitang ng hagdan, o di kaya’y natalo sa kumpetisiyon ng kanilang nilalaro. Hayaan natin silang matutong lumabas sa pinasukang gusot nila, kapag may simpleng problema. Hayaan natin silang ayusin problema nila upang hindi ito magiging spoiled. Subalit kailangan nakaalalay pa din tayo sa mga bata,kung may kasalanan ito huwag nating kalimutang pagsabihan ito na humingi ng tawad sa kapwa bata.

Pakainin natin sila ng tamang