Ang masusuwerteng kulay sa darating na taong 2021, Year of the Metal Ox

Malapit na namang magpalit ng taon narito at ating alamin ang masusuwerteng kulay ayon sa inyong Animal sign.

Narito ito ay pangkalahatan, ibig sabihin sa anumang gamit sa bahay sa sasakyan sa accesories o anu anu pa.

Silver, white, Purple, Yellow,blue at gray, Pangkalahatan po ito

Naiman din daw ang pagsusuot o pagdidisplay ng mga metal accesories sapagkat ito ay maghahatid ng suwert.

Mainam din ang kulay berde sa inyong mga business stablishment.

Year of the Rat

Lucky color: White,Green yellow. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay pula.

Year of the Ox

Lucky color: Silver at white. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay berde.

Year of the Tiger

Lucky color: Green at Purple, Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay orange.

Year of the Rabbit

Lucky color: Sky blue, Peace at Yellow.  Iwasan ang kulay pula.

Year of the Dragon

Lucky color: Gray at silver. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay orange.

Year of the Snake

Lucky color: Pink at Yellow. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay itim.

Year of the Horse

Lucky color: Pink at yellow. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay green lalo na pagsapit ng Friday.

Year of the Goat

Lucky color: Blue, Black at Gray. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay pink.

Year of the Monkey

Lucky color: Pink at Yellow. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay red mostly sa araw ng martes at biyernes.

Year of the Rooster

Lucky color: Silver at white. Iwasan ang pagsusuot ng kulay. Purple lalo na sa araw ng huwebes at biyernes.

Year of the Dog

Lucky color: Yellow, Red at White. Iwasan naman ang pagsusuot ng kulay na berde.

Year of the Pig

Lucky color: Yellow at Purple. Iwasan naman ang kulay blue lalo sa araw ng martes at biyernes.