Ang kalusugan at mga benepisyo ng tokwa/ TOFU

Ano ano ba ang mga  benepisyo na makukuha natin sa pagkain ng tokwa/tofu?

Ito nagpapalakas ng mga muscles ng ating mga katawan, pinapatibay nito ang ating mga buto at ating mga ngipin.

Maigi din ito para sa may mga diabetes at maiiwasan ang heart deases. Maganda din itong panlaban sa breast  kanser at prostate.

makakatulong din ang pagkain ng tokwa sa magandang pag function ng ating mga utak at sa pagbabawas ng ating mga timbang.

Panatilihing malusog ang ating mga katawan kumain ng mga masusustansiyang pagkain karaniwang ang gulay at prutas upang maiwasan natin ang sakit. Pagwalang sakit, happy ang life.