Ang Hiwaga ng Sandok

Naniniwala ba kayo ang ang Sandok ay maaari ding magbigay sa inyo ng malaking suwerte sa inyong mga negosyo lalo na sa may mga negosyo na may kinalaman sa pagkain o tindahan,

Kung ikaw ay may tindahan o kainan. Magsabit ng Sandok sa lugar harap ng front ng negosyo mo o kaya naman ay sa gitna ng bintana ng stablishment.

Sabi sa amin noon ng aking Lola sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa ang pagsabit ng Sandok sa harap ng pinto ng negosyo o bintana at isang mabisang pantawag ng suwerte at maraming costumer. Ngunit hanggat maaari ay wooden na Sandok ang isabit dito ay dapat ay yung malalim na Sandok po sapagkat mas masuwerte itong gamitin.

Syempre  best pa din ang pagiging palabati at nakangiti mabait sa ating mga costumer upang babalik-balikan nila kayo.