Ang Filipino Horoscope, Nobyembre 15, 2020

ARIES

(March 21 – April 19)—Isang bagong kakilala ang darating. Magiging emosyonal ang love life. Nakaamba ang maraming gastusin. Isang mahalagang pangyayari na may kaugnayan sa isang lalaki ang isa sa magiging mahalagang event na darating.

TAURUS

(April 20 – May 20)—Isang suliraning pinansiyal ang kaagad malulunasan. Ngunit isang biglaang gastusin naman ang magbibigay problema. Isang balita ng pagdadalantao o panganganak ang aasahan ngayong iyong natatanggap.

GEMINI

(May 21 – June 20)—Isang magandang balita na pabor sa iyo ang matatanggap. Maganda ang pangako ng araw na ito sa pinansiyal ng bawat Gemini. Papabor sa iyo ang ilang senaryo ngayong linggo.

CANCER

(June 21 – July 22)—Magiging main concern ngayong araw ang kalusugan.  Magiging busy at hectic ang araw na ito dahil sa iba’t ibang commitment at trabaho. Hindi pabor ang araw para sa mga single Cancerian. Makakaramdam ng matinding disappointment.

LEO

(July 23 – August 22)—Maging maingat sa paggastos sapagkat malaki ang chance na ma-delay ang inaasahang pera. Isang kaibigan ang lalapit para humingi ng tulong. Isang magandang offer ang iaalok sa iyo bagama’t  magdadalawang-isip ka tungkol dito dahil sa ilang rason.

VIRGO

(August 23 – September 22)—Isang bagong commitment ang iaatang.  Maganda ang araw na ito para sa marriage proposal. Isang hindi kanais-nais na balita ang magbibigay ng kalungkutan. Isang problema ang lulutang at tanging ikaw lamang ang makakalutas nito.

LIBRA

(September 23 – October 22)—Isang sopresa ang matatanggap. Naghihintay ang ilang biglaang gastusin. Magiging concern ang kalusugan ng isang kapamilya. Isang disappointment ang mararanasan sa isang taong hindi mo sukat akalain.

SCORPIO

(October 23 – November 21)—Ilang Scorpiona ng mag-iisip na lumipat ngayong araw, either trabaho o tirahan.  Isang hindi kanais-nais na balita tungkol sa isang babae ang matatanggap. Magiging maligalig ang love life ng ilang Scorpion na makakaapekto sa kabuuan ng linggo. Isang taong malapit sa iyo ang pagdududahan.

SAGITTARIUS

(November 22 – December 21)—Magiging tensyonado at stressful ang pagsisimula ng araw. Isang mahalagang pag-uusap ang magaganap na may kinalaman sa mahalagang aspeto ng buhay. Isang dating kaibigan ang makikita at makakausap. Ang ilang Sagittarian ay makararanas ng malubhang pagkakasakit na maaaring maging dahilan upang ma-confine sa ospital.

CAPRICORN

(December 22 – January 19)—Isa sa magiging main priority at concern ngayong araw ay may kinalaman sa mga financial obligation. Isang pangyayari ang papabor sa iyo. Ang ilang Capricornian ay magiging mapalad sapagkat may isang biyayang darating na makatutulong sa pinansiyal. Maganda ang pangako ng linggo sa love life ng mga Capricornian.

AQUARIUS

 (January 20 – February 18)— Isang tensiyon ang lulutang ngunit kaagad itong maaayos. Isang hindi kagandahang balita ang matatanggap. Magiging hectic ang workplace. Isang tao ang hindi makakasundo na pagmumulan ng gulo kapag hindi naagapan. Iwasang maglabas ng malaking pera sa isang bagay na walang kasiguruhan (e.g., pagbili online, pagpapautang, etc.).

PISCES

(February 19 – March 20)—Exciting ang araw ito dahil sa iba’t ibang masasayang kaganapang papabor sa iyo. Magiging masaya sa tagumpay na naghihintay ngayong linggo. Isang tao ang magbibigay ng payo sa isang suliranin. Isang balita ng pagdadalantao ang aasahan ngayong linggo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here