Ang Filipino Horoscope, Nobyembre 11, 2020

ARIES

(Marso 21 – Abril 19)

May matututuhan kayong isang bagay para sa inyong kapakinabangan ngayon, na maaaring  may kinalaman sa inyong relasyon na  higit mong na mas pinahahalagahan sa anumang bagay sa mundo.. Maaaring hindi ito tiyak kung ano ang gusto mong marinig ngunit bilang ito ay mas mahusay na balita kaysa inaasahan na hindi mo na isipin pang masyado.

TAURUS

(Abril 20 – Mayo 20)

Maaaring kailanganin mong maghanap pa ng karagdagang paraan para sa iyong mga oportunidad sa susunod na ilang araw ngunit okey lang iyon. Kung papayagan mo ang ilang mga adventures sa isang banda ng iyong katauhan ay maaaring mong makita ang daan para rito. 

GEMINI

(Mayo 21 – Hunyo 20)

Kailangan mong makuha ang iyong pinansiyal na bahay upang at kailangan mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Jupiter ang yaman ng iyong chart ay tutulong sa iyo sa pagkilala kung ano ang mahalaga, sa isang materyal na kahulugan, sa iyong buhay at kung ano ang hindi. Ang huli ay ligtas na maibasura.

CANCER

(Hunyo 21 – Hulyo 22)

Maaaring kung minsan ay parang nagsayaw kayo sa himig ng lahat ngunit hindi ninyo ito hahayaang makarating sa inyo. Sa kabila ng pagsawalang bahala nito at maaaring  ding makamit ang pinaka magandang pagtataon sa taong ito. manatiling ngumiti at sikapin mong manguna sa iyong mga ninanais.

LEO

(Hulyo 23 – Agosto 22)

Isang taong pinakain kayo ng mga maling katotohanan at numero nitong mga nakaraang linggo ay kailangang harapin at komprontahin. Ipaalam sa kanila na hindi na kayo muling magtitiwala sa kanila ngunit huwag nang bumalik at makipagtalo. Ang kilos ay ay masganda kisa mga salita.

VIRGO

(Agosto 23 – Setyembre 22)

Walang katapusan ang mga pagkakataon ninyong matamasa ang kasayahan inyong sarili sa susunod na ilang araw at kailangan ninyong magpasasa dito  nang buo. Huwag makinig sa mga taong

patuloy na nagiging hadlang sa iyong kaligayahan at  tagumpay.

LIBRA

(Setyembre 23 – Oktubre 22)

Ang Venus-Mars ay magdadala ng mga isyu sa pakikipagsosyo at maaaring ito ay  ang isang mahalagang relasyon ay nangangailangan ng isang reset. Hindi kailangang katapusan ng samahan pero kailangan ninyong maging tapat sa isa’t isa tungkol sa inyong damdamin.

SCORPIO

(Oktubre 23 – Nobyembre 21)

Sa lahat ng paraan ay gawing pareho ang iyong mga pananaw at opinyon sa mga taong nakikitungo kapwa sa bahay at sa trabaho, ngunit mag-iwan ng espasyo para makabalik sila sa sarili nilang opinyon tungkol sa nangyayari. Ang komunikasyon ay tungkol sa pakikinig at pag-uunawa sa pagsasalita.

SAGITTARIUS

(Nobyembre 22 – Disyembre 21)

Dapat mong mahanap ang iyong sarili na hindi gaanong nag-aalala tungkol sa pera ang Jupiter na planeta ng mabuting kapalaran, paglipat sa pamamagitan ng pinansiyal na lugar ng iyong chart. Ngunit hindi iyan isang paanyayang magpatuloy sa isang lugar. Maraming paraan para mapahanga ang isang mahal sa buhay nang hindi nilalabag ang bangko.

CAPRICORN

(Disyembre 22 – Enero 19)

Ikaw ay maaaring maging  emosyonal tungkol sa isang bagay ngayon, na kung saan ay hindi tulad mo sa lahat, ngunit ang mga planeta ay nagpapahiwatig na kailangan mong ipaalam ang iyong mga damdamin ipakita upang maaari kang lumipat mula sa isang sitwasyon na nakakaapekto sa iyo nang matindi. Subukan ang pagsisiklab ng mas mababa at mas laging makangiti.

AQUARIUS

(Enero 20 – Pebrero 18)

Kailangan mong harapin ang iyong mga takot at nakikita mo kung gaano kadaling malampasan ang problemang kinakaharap. Nitong mga nakaraan ay mga bagay na akala mo ay hindi mo kayang pang lampasan ngunit dapat mo itong pangasiwaan ng buong katatagan at buong tapang.

PISCES

(Pebrero 19 – Marso 20)

Dapat ninyong pakinggan ang sinasabi ng iba ngayon na may malaking kurot ng asin. Minsan ay pinipilt natin ang ating paniniwala kahit na alam natin sa ating mga sarili na tayo man ay hindi sigurado sa magiging kalalabasan nito

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here