Ang Filipina Horoscope Pebrero 20, 2021

Aries

March 21 – April 19

Kung gusto mong ipagawa s aiba ang isang bagay na ayaw nilang gawin ay humanda ka sa gulo. Ang pagiging nasa posisyon upang magutos at nais lamang magpaka boss ay magkaibang bagay.

Taurus

April 20 – May 20

Maaring naisin mong magalit sa mga taong humaharang at nakakasagabal sa iyong plano. Ngunit maaring maydahilan sila kung bakit nila iyo ginagawa. Maging maintindihin.

Gemini

May 21-June 20

Kahit gaano pa kalinaw ang ebidensya maari paring maynakatago pang dahilan dito at ang inaakala mo ay hindi talaga totoo. Huwag mong hayaan na maapektohan ka sa ikikilos ng iba.

Cancer

June 21 July 22

Ibaiba ang kakayahan ng bawat tao kaya naman kung hindi ka man maging magaling sa isang bagay ay ayos lamang iyon dahilan marami namang ibang bagay ang swak sa iyong kakayahan.

Leo

July 23 – August 22

Hindi mo kailangang maghanap sa bonggang solusyon para masulusyonan ang isang simpleng problema. Sa totoo lang ay hindi mo na kailangan na maghanap pa ng mga solusyon. Sa paglipas ng mga araw ay maalis din itong simpleng problema na ito.

Virgo

August 23 – September 22

Ang mensahe ng mga bituin ngayon ay habang ang mga pantasya ay nagiging masaya para sayo ay hindi mo dapat ito masyadong seryosohin. Pangarapin ang iyong pangarap sa lahat ng oras, ngunit kapag inaasahan mo sila agad na maging totoo ay maaring hindi mo magustuhan ang mangyari.

Libra

September 23 – October 22

Alamin mo ang iyong limitasyon at manatili dito ngayon o kaya naman ay may mahahanap ka na taong nasa posisyon na maaring palakihin ang maliit na problema na iyong natamo. Maniwala sa iyong sarili sa lahat ng oras ngunit huwag mawala sa realidad.

Scorpio

October 23 – November 21

Manatiling kalmado at iwanan sa ibang tao ang pag-aalala. Hindi ito magiging madali para sa iyong tao na katulad ng iyong nais ngunit kailangan mong magtrabaho para magtrabaho sa mga problema na hindi ka naaapektuhan.

Sagittarius

November 22 – December 21

Hindi ko pwedeng payagan ang ibang tao na mag-isop para sa iyo. Ang mundo ay napupuno ng mga nagsasalita ng kailangan mong paniwalaan “ito”. Ngunit ang salita na kailangan ay ang iyong sarili tungkol sa usapin na iyong ginagawa.

Capricorn

December 22 – January 19

Ang kailangan mong sabihin sa mundo ngayon ay maaring hindi nasamahan ng sigla ngunit huwag mo ito hayaan na patigilin ka. Nakakalungkot lang na marami sa mga tao ay kayang ilibing ang kanilang ulo sa buhangin upang makita ang realidad kaya paliwanagin mo ang kanilang isipan.

Aquarius

January 20 – February 18

Maging mapagisip ka.Ayos lamang magkaroon ng mataas na pangarap ngunit hindi magandang magpadalosdalos. Kung nais mong maging isang taong kayang pagkatiwalaan upang matapos ang mga gawain dapat ay matuto kang mag plano at kumalma.

Pisces

February 19- March 20

Mas magiging matalas ang iyong isipan dahil sa mars. Maiinis sa iyo ang iba dahil sa inggit maging matapang ka at huwag hayaang manaig ang inis mo kaysa sa iyong katalinuhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here