Ang Filipina Horoscope Enero 30, 2021

ARIES

Magsikap nang husto at tapusin ang lahat ng kaya ninyo ngayon. Bukas ay nangangako ng bagong simula, kaya maging handa. Ito ang pinakamainam na posibleng panahon para pasimplehin at ayusin ang mga bagay-bagay sa trabaho o sa bahay. Kung naghahanap ka ng trabaho, mag-ukol ng ilang oras sa paghahanda upang gawin ang pinakamahusay na posibleng presentation..

TAURUS

Ito ay isang kalugud-lugod na araw. Ang inyong magiliw at katangian ay labis na pinasasalamatan. Masaya kayong gawin ang mga bagay-bagay sa pamilya at mga kaibigan, kung maaari. Ang pag-uukol ng mas maraming oras sa mga bata ay makalilikha ng masayang alaala. Kung mayroon kang  interes sa pag-ibig, sikaping lalong maging sensitibo sa kanyang mga pangangailangan at pananaw.

GEMINI

Ang malakas na espirituwal na kaalaman o pagkatuto ay posibleng maging pantay-pantay sa kakayahan ninyong isuko ang mga dating inaasahan. Ang hinaharap ay itinayo sa maliliit na hakbang. Ang inyong ambisyon tungkol sa hinaharap ay makapangyarihan at epektibo. Kung ikaw ay mapalad sapat na upang magkaroon ng isang tunay na pag-ibig, gumawa ng isang bagay na espesyal upang ipakita sa kanya ang pag-aalaga mo.

CANCER

Ang iyong imahinasyon at sigasig ay makakatulong sa iyo na gumawa ng isang mataas na enerhiya kontribusyon sa mga gawain ngayon! Kung may mga kabataan o nakatatandang mga tao sa inyong pamilya, magandang araw ito para ito mapasaya sila at ipakita ang pag-aalala. Maging mabuting tagapakinig at magtanong para mailabas ang ibang tao.

LEO

Ang malalaking proyekto at drama ay magpapanatili sa iyo ng abala at sangkot ngayon. Asahan na magkaroon ng higit na lakas na tiisin ang mga hamon at pagsubok. Ang malungkot o kritikal na pangyayari ay makapagbibigay-inspirasyon sa kagila-gilalas na lakas at katatagan. Ang iyong pagkahabag at damdamin ng katarungan ay tumutulong sa iyo na protektahan ang komunidad at ang mga mahal mo sa buhay.

VIRGO

Tila maninibago ka ngayon sa ikikilos ng isang katrabaho. Ang akala mo ay ganun na kayo kalapit sa isat isa, ngunit sa di inaasahan ay bigla siyang naglagay ng pader sa pagitan ninyong dawala na nais mong alamin ang punot dulo ng mga dahilan nito .

LIBRA

Minsan sadyang may mga bagay o mga pangyayari mahirap ipaliwanag. Gaya ng lang ng mga pangyayari sa buhay mo ngayon. Buong akala mo ay masaya at kuntento kana sa kung anumang meron ka,. Ngunit bigla ay nararamdaman may kulang pa pala, at ito ay ang isang tao dapat mong makasama sa hirap man o ginhawa.

SCORPIO

Kahit na pilit mong baliwalain ang bangayan ng mga tao sa iyong paligid ay dimo maiiwasan ang makaramdam ng pagkairita. Ngunit pipilitin muna pa din ang makisama sa dahilang malaki ang naitulong nila sa iyong buhay.

SAGITTARIUS

Isang matinding tampuhan ang maaaring maganap sa pamilya dahil sa isyung hinayaan niny pareho baliwalain. Ang bagay na ito na hindi magawang harapin ay magniningas ngayon kaya mas makakabuti kung ito ay pag-usapan ng masinsinan ngayon bago kayo parehong tuluyang mag-apoy .

CAPRICORN

Ang isang pangakong matagal munang hinihintay na mangyayari ay tila hangang pangako na lamang. Kahit na alam na alam mong ito ay mas malabo pa sa patak ng ulan sa tag-init ay tila dika pa din nawawalan ng pag-asa mangyayari din ito

AQUARIUS

Ngayon ay isang magandang araw para makisamuha sa mga kaibigan. Ang iyong charm at kasipagan ay magbubukas ng ilang magagandang opurtunidad sa trabaho. Maganda kung ikaw kung alamin mo kung anu ba talaga ang iyon nais upang mas madali mo itong makamit

PISCES

Ngayon ay may pagkakataon kayong gumawa ng mga pagbabago sa anumang relasyon na hindi nagbibigay sa inyo ng kailangan ninyo. Ito ay maaaring magdulot ng mahirap ngunit mahalagang paghaharap. Humingi ng tulong kung natatakot kang magsalita. Karapat-dapat ka sa masayang buhay. Suriin ang iyong mga palagay tungkol sa tila imposibleng magbago.