Ang Diwa ng Pasko sa Ating mga Pinoy

Ang Pasko isang mapakasaya ay mahalagang panahon lalo na sa mga kristyanong katoliko. Karamihan sa atin ay abala rin sa panahong ito shopping doon shopping dito para makapameli ng pang regalo sa ating mga mahal, inaanak at kung kanino pa man. Nais natin sila mapasaya sa araw ng kapaskohan. Ngunit wag sana nating kalimutan na ang tunay na diwa ng pasko kaya natin ito ipinagdiriwang dahil ito ang araw ng pagsilang ng nag-iisang tagapaglista. Wag nating kalimutan na  mananalangin, magpasalamat sa amang lumikha sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay.

Hindi mahalaga kung gaano man ka mahal o ka mura ang regalong ibibigay o ang matatanggap ang mahalaga ito ay nagmumula sa inyong puso.

Ang tunay ng diwa ng kapaskohan ay ang pagmamahal sa bawat isa sa atin, pagkakaisa pagbibigyan at pagugunita sa pagsilang ng mahal na

PANGINOON JESUS.