Ang Apat na Uri ng Relasyon

  1. Relasyon sa Pamilya – Higit kaninuman, sila ang dapat mong i-priority dahil sila ang nakakasama mo sa araw-araw. Ang mga magulang mo na mahal na mahal ka ay palagi mong igagalang at huwag na huwag mo silang bibigyan ng sama ng loob. Ang mga kapatid mo naman ay dapat mo ring mahalin ng labis at huwag silang aawayin dahil sila ang magiging kakampi mo pagdating ng araw.
  2. Relasyon sa Kaibigan – Bilang kaibigan kailangan mong maging taat sa kanya at responsibilidad mong igiya siya sa tamang landas. Siyempre, kailangan mo ring tiyakin na hindi siya magiging masamang impluwensiya sa’yo. Kung mangyayari kasi iyon, sinisiguro kong ang buhay mo ang higit na masisira.
  3. Relasyon sa mga nakakasalamuha natin sa araw araw – Sila iyong mga kasamahan natin sa ho, kapitbahay at iyong mga taong nadadaanan lang natin

Kahit na hindi mo sila lubos na kilala, kailangan ay may respeto ka sa kanila dahil iyon ang makapagpapatunay na isa kang mabuting tao.

  1. Relasyon sa ating Minamahal – Kung magmamahak ka, kailangan ay maging tapat ka sa kanya at sa’yong sarili. Tandaan mo in na kapag pumasok ka sa isang relasyon, hindi lang pag-ibig ang ibibigay mo, pati na rin ang pagtitiwala at respeto para sa’yong minamahal.