Alisin ang aliman sa mga ito sa loob ng tahanan

Kung ikaw ay nakakaramdam ng kamalasan ito ay dulot ng mga negatibong enerhiya na maaenanahan sa loob ng inyong mga tahanan. O baka meron ng mga ito, kaya kailangan ay maalis mo ang mga ito ng agaran

Halamang CACTUS.

Sisasabing ang cactus ang hindi maganda sa loob ng ating tahanan dahil sa tinik nito, maaari laging may nagkakasakit o laging may hindi pagkakaunawan magaganap. Bukod dito ang tinik ng cactus ay maaring makapanakit lalo kung ito ay mapaglaruan ng bata o ating mga alaga ng hayop, kaya kung meron kayo nito ay alisin ito ngayon na.

Relo o Wall clock

Huwag maglagay na ng sira at hindi gumagana ng   orasan dahil ito ay pahiwatig ng pagkakaantala ng swerte at pag-angat sa buhay.

Mga display ng wild animals.

Sinasabing ang mga ganitong uri ng desinyo na inilalagay natin sa loob ng tahanan ay naghahatak ng negatibong enerhiya papasok sa loob ng ating tahanan.

Sirang gamit o kasangkapan at aplayansis.

Huwag gumamit ng mga sirang kasangkapan gaya ng upuan na may baling paa at mga pinggan at baso ma may lamat o  bingot dahil sagisag iti ng kahirapan. Itapon muna ang mga ito partikular ang plato o baso kung ang mga kasangkapan na maaari pang kumpunihin ay gawin na ito agad at wag hayaan na makatiwang-wang ito dahil malakas itong makahatak ng negatibong enerhiya ang negative vibes.