Abundance Prosperity Bowl pagsabit ng bagong taon

Gawin ito sa umaga ng January 1 ng umagang umaga

Una po ay kumuha ng crystal na bowl yung pong babasagin wag pong gumamit ng plastic babasagin mo lamang, lagyan ito ng walong takal  ng bigas dapat buong buo ang mga butil ng bigas ang inyong ilalagay dito. Kailangan mo din ng luya talian mo ito ng pulang ribbon at walong buong bawang hindi po butil buo ng bawang, kailangan din nating ng walong pirasong gabi talian din ito ng pulang ribbon bawat isa at walong pirasong butil ng monggo at walong piraso ng silver coin at isang perang papel  maaari gumamit kahit anong halaga at dahon ng laurel walong piraso pagsama-samahin ito at talian din ng pulang ribbon.

Sa umaga ng January 1 ay humarap ka sa silangan na kasama ang mga sangkap damhim ang lakas ng enerhiya ng universe i claimed mo sa iyong sarili na ang iyong ginawa ay matutupad at ang suwerte sa buhay, tahanan, at pananalapi ay iyong makakamit bubulong sayo ang lahat ng suwerte, saka mo kuhanin ang walong barya ipaikot ito sa loob ng bolw kung saan naroon ang bigas ilagay ito paikot na nakaharap ang tao sayo. Sunod na ilagay ay walong buong bawang paikot din po ang pagkakalagay, sunod ay ang mga gabi na tinalian munang pulang ribbon saka mo ilagay ang walong butil ng monggo. Ngayon kunahin mo ang perang papel at ang luya, irolyo ang perang papel papasok ngunit dapat nakalabas ang tao saka mo ito itali sa luya gamit ang pulang ribbon saka mo ito ilagay sa pinakagitna ng taas ating bowl. Ngayon kuhanin mo ang mga dahon ng laurel na tinalian ng pulang ribbon. Hawakan ito sa iyong dalawang kamay at hilingin ang lahat ng iyong nais, lahat lahat ng iyong kahilingan ay ibulong mo sa dahon ng Laurel. saka mo ito ilagay isa isa paikot sa ating bowl. Pagkatapos ay hayaan itong nainitan ng araw sa loob ng isang oras tiyakin lamang na hindi ito mabasa at baka umulan. Pagkipas ng isang oras ay kuhanin ito at ipasok sa loob ng bahay at ilagay sa inyong Center table,

Gawin ito ng may buong tiwala positibong isipan dahil galiyt sa kapwa o anumang hinanakit