6 Ways Paano Magmahalan Kahit Magulo Na Ang Relasyon Ninyo

Sabi sa John 15:17, “Love each other.” Utos ito nang Diyos sa atin, pero kaya mo ba ito panindigan kahit nasa isang messy relationship ka na? Read on.

Basahin ang article na ito para makita kung paano magmahal kahit ang sakit sakit na, at makatanggap ng pagmamahal kahit magulo na ang nasa paligid mo.

1. Huwag kang Matakot

Sabi sa John 14:27, “Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.” Hindi makakatulong kung gagawa ka ng mga desisyon galing sa fear mo, dapat ay courageous ka; courageous to forgive, courageous to love.

Maliwanag na sinasabi sa atin ng Bibliya na huwag matakot. Sa Mateo, tinuturuan tayo nito na pumunta sa bawat isa kung may problema. Naghanap ako ng kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa nakasakit sa akin. Ang pagpapatawad ay parang pakiramdam ng aming banig sa harap ng pinto. Alam ko na kailangan kong hanapin ang lakas at kabaitan through Christ’s way, ngunit alam kong mahihirapan ako kung puro ako galit at takot.

2. Ang Panginoon lamang ang nakakabago ng puso

Nagpapatawad ang Panginoon kaya dapat ay magpatawad ka rin sa kapwa mo. Kung may sakit man sa puso mo, tandaan mo na ang Diyos ang mag-aalis niyan. Find your peace in Christ, not from somebody else. People will constantly disappoint you, but with God, you are safe.

3. Dapat ay lagi kang magpapatawad, kahit ano pa ang sitwasyon

Sabi sa Bibliya, lagpas pa sa pitong libong beses ka dapat magpatawad, in other words, habang buhay ka dapat nagpapatawad sa kapwa mo. Huwag mo isipin na sasaktan ka niya ulit o kung gagawin niya ulit ang ginawa niya sayo noon, kasi malamang uulitin nga niya ang nagawa niya, pero hindi mo dapat isipin yun. Basta, trust.

4. Mahal tayo ng Diyos

Paghiwalayin ang pag-uugali mula sa tao. Tayong lahat ay minamahal ng Diyos. At ang mga gumagawa ng pang-aapi ay nangangailangan ng Pag-ibig tulad ng mga nasasaktan nila. Hindi ito nangangahulugan na pinahihintulutan natin ang mga nananakit sa atin na manakit pa lalo. Ito ay nangangahulugan na tayo ay tinawag upang maging mabuti kahit ano pa ang sitwasyon. Kailangan maging mabuti tayo kahit hindi mabuti ang taong nasa paligid natin.

5. Get Better, Not Bitter

Sabi sa Colossians 3:12, “Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, cloth yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.”

We are all placed, purposely. Love is a basic need in life. Importante ang pagmamahal. We likely won’t argue someone to Jesus, but we can be a witness through our extravagant love for them. Kailangan natin mabuhay peacefully para hindi mabigat ang dala dala natin.

6. It takes courage to be kind, but it is eternally worth it

Hindi man natin maaalis ang sakit, pero kaya natin itong bawasan sa pamamagitan ng pagmamahal at kindness. Naniniwala ako na may purpose si God sa lahat. Kahit mahirap maging mabuti, it will all be worth it in the end.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here