10 tips upang maganda ang tubo ng ating mga buhok

Kayo na ay problema sa inyong hubok? Naglalagas at nagpuputol-putol?

Subukan ang mga tips na Ito.

Subukan ang palagiang pagkain ng spinach. Ang spinach ay nagtataglay ng iron,betamina at zinc na makatulong na tumubong maganda ang ating buhok.

Itlog. Ang ating mga buhok ay binubuo ng protena na matatagpuan sa itlog, nagtataglay din Ito Ng biotin na Isa rin sa mga sangkap na nagpapatubo ng buhok.

Lemon. Ang pagsisimula ng inyong umaga gamit ang isang basong tubig na may lemon ay hindi lamang maganda para sa iyong degistion ngunit tumutulong din itong tumubo at gumanda Ang ating buhok.

Salmon. Ang isda gaya Ng salmon at sardinas ay isa rin sa pinagkukunan ng omega 3, ito ay kinakailangan sa pagbukas ng hair facilities na tumutulong sa pagtubo at pagpaganda ng ating buhok

Cinnamon. Ang paglalagay ng Cinnamon sa ating kape ay makatulong sa pagpatubo ng  mabilis Ng ating buhok dahil pinapalakas nito ang blood flow sa ating anit.

Bayabas. Ang bayabas ay kayaman sa vitamin b at c na tumutulong sa pagpatubo ng mabilis at maganda ng ating mga buhok. Sa pamamagitan ng pagawa ng collagen. Ang paglalagay ng buhok ay maaaring dahil sa kakulangan ng vitamin b-2 dahil Ang bayabas ay nagtataglay ng riboflavin nakakatulong ito sa pagpatubo ng maganda sa buhok.

Oysters. Ang pagkakulang bsa zinc ay kilala bilang isang dahilan sa paglalagas ng buhok ang oyster ay kilalang pinakamabisang pinagkukunan ng zinc mayaman din ito sa protina na kailangan ng ating buhok.

Walnuts. Ang wallnuts ay kilala ay pangunahing pinagkukunan ng selenium, potassium at omega acids. Kung ang paglalagas ng inyong buhok dahil sa kakulangan ng selenium ang pagamit wallnuts ay makatulong sa pagpalala nito.

Bok choy. Kung nais mong bumalik at gumanda ang inyong hubok sa lalong madaling panahon ang pagsama ng bok choy sa iyong pagkain ang sagot, hindi lang nito tinulungan sa pagpanumbalik ng iyong buhok mas papagandahin pa nito ang tubo ng hubok mo.

Camote. Ito ay kayaman sa vitamin A, b6 C, D na talaga namang may malaking parte sa pagpapalago at pagpaganda ng ating buhok.